Adresa

Ulica:Aldo Negri 20

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:098 136 7699

E-Mail:adria.labin@gmail.com

Predsjednik: Ana Babić

Dopredsjednik: Vladimir Paliska

Tajnik: Valnea Korijan

Članovi uprave: Ana Babić, Vladimir Paliska, Đoni Korijan, Đani Petrić, Miralim Sejdinović, Sandra Brezac Načinović, Marija Batelić

Predstavnik u skupštini Sportske zajednice: Ana Babić

Osoba za kontakt

Ana Babić | 098 13 67 699