Adresa

Ulica:Šćiri 3b

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:091 52 34 185

E-Mail:roberto.bembic@gmail.com

Predsjednik: Dino Škopac

Dopredsjednik: Edi Juričić

Tajnik: Roberto Bembić

Članovi uprave: Dino Škopac, Edi Juričić, Roberto Bembić

Predstavnik u skupštini Sportske zajednice: Edi Juričić

Osoba za kontakt

Roberto Bembić | 091 52 34 185