Adresa

Ulica:Dom Kulture Vinež

Poš. broj:52220

Grad:Vinež

Kontakt

Telefon:052 856 825, 098 934 6341

E-Mail:ardeo.belac@pu.t-com.hr

IV. skupina - privremeno članstvo

Predsjednik: Robert Belac

Dopredsjednik: Ivica Vidović

Tajnik: Arđeo Belac

Članovi uprave: Robert Belac, Ivica Vidović, Robert Belac, Serđo Diacci, Marko Vidović, Šaban Memić

Predstavnik u skupštini Sportske zajednice: Robert Belac

Osoba za kontakt

Arđeo Belac | 98 934 6341