Adresa

Ulica:Brdo 8

Poš. broj:52220

Grad:Labin

III. skupina - privremeno članstvo
OIB
broj računa

Osoba za kontakt

Tina Družeta