Adresa

Ulica:Dom kulture "Riko Milevoj"

Poš. broj:52220

Grad:Vinež

Kontakt

Telefon:091 524 3121

E-Mail:nkiskra@yahoo.com

II. skupina
OIB 17622613512
broj računa HR6824020061100137399

Predsjednik: Donald Blašković

Dopredsjednici: Fajdo Begović i Bojan Batelić

Tajnik: Bojan Memić

Članovi uprave: Donald Blašković, Fajdo Begović, Bojan Batelić, Vedran Samardžija, Semir Bojkić, Kasim Softić, Bosiljko Tadić

Predstavnik u skupštini Sportske zajednice: Bojan Memić

Osoba za kontakt

Fajdo Begović | 091 5209 224