Adresa

Ulica:Breg Ivanovci

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:099 421 0933

III. skupina
OIB
broj računa

Osoba za kontakt

Muhamed Alićajić