Adresa

Ulica:Breg Ivanovci

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:099 421 0933

Osoba za kontakt

Muhamed Alićajić