Adresa

Ulica:Rudarska 2

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:098 224 396

E-Mail:odbojka.albona@gmail.com

Predsjednik: Denis Fable

Dopredsjednik: Suzana Licul

Tajnik: Teuta Krasniči

Članovi uprave: Denis Fable, Suzana Licul, Nino Kos, Dorijan Janko, Nikita Kos

Predstavnik u skupštini Sportske zajednice: Suzana Licul

Osoba za kontakt

Teuta Krasniči - tajnik | 095 19 83 761