Adresa

Ulica:Kalić 2

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:099 261 3276

E-Mail:pd.skitaci@pu.t-com.hr

Website:http://www.skitaci.com

Predsjednik: Vedran Kos

Tajnik: Leana Modrušan

Članovi uprave: Vedran Kos, Goran Benković, Jožef Bogolin, Diana Ernečić, Livio Faraguna, Martina Franković, Biljana Kvalić, Katica Marić, Leana Modrušan

Predstavnik u skupštini Sportske zajednice: Vedran Kos

Osoba za kontakt

Vedran Kos | 099 261 3276