Adresa

Ulica:Presika 121

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:052 852 888, 091 254 7224

Fax:052 852 888

E-Mail:mond-commerce@pu.htnet.hr

Predsjednik: Rafaela Kranjac Zupičić

Tajnik: Iva Milevoj

Članovi uprave: Rafaela Kranjac Zupičić, Iva Milevoj, Vlado Kranjac, Josipa Kranjac, Dorijano Zupičić

Predstavnik u skupštini Sportske zajednice: Rafaela Kranjac Zupičić

Osoba za kontakt

Rafaela Kranjac Zupičić | 091 25 47 224