U srijedu 23. siječnja održana je redovna skupština Sportske zajednice na kojoj su usvojeni izvještaji za 2018., te raspodjela sredstava za udruge u Financijskom planu za 2019. godinu. Cijelokupno priopćenje možete skinuti i pročitati u rubrici dokumenti ili pod aktualnim dokumentima koji se nalaze sa lijeve strane.