Savez sportova Grada Labina objavljuje poziv za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Saveza sportova Grada Labina za 2010. godinu.

Poziv, kao i sve obrasce potrebne za prijavu programa, pronaći ćete u dokumentima, u rubrici “Proračun 2011.”. Udrugama članicama, poziv sa svim obrascima, poslan je poštom ili e-mailom.