Adresa

Ulica:Šćiri 3b

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:098 94 38 971

II. skupina
OIB 48589780996
broj računa HR2124020061100138924

Predsjednik: Josip Štemberga

Tajnik:

Članovi uprave: Josip Štemberga, Ljubo Sergo, Vladimir Mileta

Predstavnik u skupštini saveza sportova: Elvis Kubaj

Osoba za kontakt

Josip Štemberga | 098 98 38 971