Adresa

Ulica:Šćiri 3b

Poš. broj:52220

Grad:Labin

Kontakt

Telefon:098 94 38 971

Predsjednik: Josip Štemberga

Tajnik:

Članovi uprave: Josip Štemberga, Ljubo Sergo, Vladimir Mileta

Predstavnik u skupštini saveza sportova: Elvis Kubaj

Osoba za kontakt

Josip Štemberga | 098 98 38 971