Sportska zajednica Grada Labina objavljuje PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, za predmet nabave PRIJEVOZ SPORTAŠA GRADA LABINA, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za period od 4 godine.

Svi potrebni dokumenti mogu se naći u arhivi dokumenata pod JAVNA NABAVA ili pod aktualnim dokumentima koji se nalaze na lijevoj strani ekrana.