Javna nabava za prijevoz sportaša

By |2019-06-07T12:28:02+00:00June 7th, 2019|Categories: savez vijesti|

Sportska zajednica Grada Labina objavljuje PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, za predmet nabave PRIJEVOZ SPORTAŠA GRADA LABINA, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za period od 4 godine. Svi potrebni dokumenti mogu se naći u arhivi dokumenata pod JAVNA NABAVA ili pod aktualnim dokumentima koji se nalaze na lijevoj strani ekrana.