Sportska zajednica Grada Labina uputila je poziv sportskim udrugama za prijavu svojih programa za sufinanciranje kroz Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016. godinu. Poziv se može skinuti u arhivi dokumenata na naslovnoj stranici ili pod aktualnim dokumentima koji se nalaze s lijeve strane. Obrasce možete podignuti u uredu Sportske zajednice. Rok za prijavu programa je 15. prosinac.

Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Labina